Seneste årsberetning


Her kan du downloade den seneste beretning fra formanden. Årsberetning 2013Bestyrelse


Bestyrelsen består af:
Ivan Olsen
Karl Petersen
Malene Bichel
Torsten Folke PedersenOm NUT


I de knap 25 år Nordjyllands Unge Tonekunstnere (NUT) har eksisteret, har foreningen præsenteret koncerter for det nordjyske publikum, hvor den ”ny kompositionsmusik” har været det bærende element på programmerne. NUT har et højt aktivitetsniveau, der først og fremmest giver sig udtryk i afholdelsen af ca. 8-12 koncerter pr. år. Men også samarbejdet omkring etableringen af SNYK (www.snyk.dk), udgivelsen af DMT (www.danskmusiktidsskrift.dk) og samarbejdet med andre lokale koncertarrangører bør nævnes. I udarbejdelsen af sine koncertserier prioriterer NUT, at lokale komponister og udøvere kommer på programmet, samtidigt med at udøvere og komponister fra resten af Danmark og verden også skal være repræsenteret – hele tiden med den bedst tænkelige kvalitet for øje.
NUTs koncertarrangementer kan bla. realiseres, fordi vi har et velfungerende samarbejde med lokale institutioner, såsom Det Jyske Musikkonservatorium (tidligere Nordjysk Musikkonservatorium), Kunsten (tidligere Nordjyllands Kunstmuseum), Aalborg Symfoniorkester, Aalborg Universitet, Huset i Hasserisgade, Papaya, lokale kirker, musikforeninger, musikskoler, Aalborg Internationale Guitarfestival, Aalborg Operafestival, Kulturnatten og Region Nordjylland.
Desuden samarbejder NUT med andre af Danmarks organisationer indenfor ny musik, såsom: Århus Unge Tonekunstnere, Ny Musik i Frederikshavn, Fyns Unge Tonekunstnere, Musica Nova, Dansk Musiktidsskrift og Sekretariatet For Ny Kompositionsmusik.

Bliv medlem af NUT: betal kr. 150 til konto
Reg. nr.: 9366
Konto nr.: 4576823113

Husk at angive navn, adresse og e-mail

Her kan du downloade NUT's Vedtægter

N O R D J Y L L A N D S · U N G E · T O N E K U N S T N E R E · WWW.N-U-T.DK